Happy Birthday Brother in Kannada | ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಸಹೋದರ

We have some of the best collection of birthday wishes and messages in kannada for your brother. Give her the warmth, love, respect, care that he deserves.

 • ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ದೇವರು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ.
happy birthday brother in kannada
 • ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಸಹೋದರ. ಕೆಲವು ಷಾಂಪೇನ್ಗಳನ್ನು ಪಾಪ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ! ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ, ಸಹೋದರ!
happy birthday wishes brother in kannada
 • ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ ಕಾಳಜಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ!
wishing birthday brothers in kannada
 • ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ. ಈ ದಿನವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರಲಿ. ದಿನದ ಅನೇಕ ಸಂತೋಷದ ಆದಾಯಗಳು.
happy birthday brother in kannada
 • ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಸಹೋದರ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕಿರುನಗೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲು ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿ!
happy birthday bhai in kannada
 • ನಿಮ್ಮಂತಹ ಸಹೋದರನನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಬರುವ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ಪ್ರಿಯ. ನಿಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಿಹಿಯಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ.
happy birthday brother quotes
 • ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದಾದ ಬೇರೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಸಹೋದರ, ನಿಮಗೆ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.
funny birthday wishes for brother in kannada
 • ನನ್ನ ಸಿಹಿ ಸಹೋದರನಿಗೆ, ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನೀವು ನನ್ನ ಮೊದಲ ಸ್ನೇಹಿತ, ಮತ್ತು ನೀವು ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತ.
happy birthday big brother in kannada
 • ನನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನೀವು ವರ್ಷದ ಪ್ರತಿ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ದಿನ ಇಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಇಲ್ಲ.
best birthday wishes for brother in kannada
 • ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಸಹೋದರ! ವರ್ಷವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು ನಿಮ್ಮಂತೆಯೇ ಅದ್ಭುತವಾಗಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.
best birthday bhaiya in kannada
 • ಪ್ರತಿ ಹುಡುಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮಂತಹ ಸಹೋದರನನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಾಳೆ, ಮತ್ತು ನಾನು ಒಬ್ಬನನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಸಹೋದರ. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ.
best birthday brother status in kannada
 • ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಮಾನದಂಡಗಳು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನೀವು ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ಪ್ರೀತಿಯ ಬಹಳಷ್ಟು!
special birthday wishes for brother in kannada
 • ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವವನು, ನನ್ನ ಎರಡನೆಯ ತಂದೆಯಾದವನು. ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ, ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯ!
brothers birthday wishes in kannada
 • ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ, ಅಪರಾಧದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾಲುದಾರನಿಗೆ, ನನ್ನ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಸಹೋದರ!
big brother birthday wishes in kannada
 • ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಸಹೋದರ!
big brother birthday wishes in kannada
 • ನನ್ನ ಹರ್ಷಚಿತ್ತದಿಂದ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಹರ್ಷಚಿತ್ತದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ, ನೀವು ಮುಂದೆ ಅದ್ಭುತ ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದಲಿ. ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಸಹೋದರ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ!
big brother birthday wishes in kannada
 • ನಾನು ಬೀಳುವಾಗ ನಾನು ಹಿಡಿದಿರುವ ಮೊದಲ ಕೈ, ಇತರರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದೀರಿ. ನೀನು ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಹೋದರ. ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ!
happy birthday in kannnada
 • ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ನೀವು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಇದು ನಿಮಗೆ ತರಲಿ. ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಸಹೋದರ.
happy birthday in kannnada
 • ಈ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತರಲಿ, ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು! ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಸಹೋದರ
happy birthday in kannnada
 • ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ದೇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ಬ್ರೋ. ಅಸಾಧಾರಣ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಹೊಂದಿರಿ!
happy birthday in kannnada